Analizowanie nad gustem (szczególnie estetycznym) współczesnego społeczeństwa Polskiego jest koncepcja Pierre’a Bourdieu. Najbardziej interesuje mnie jego definicja gustu oraz sposób ujmowania kanonu kulturowego autorstwa Andrzeja Szpocińskiego, oraz Joanny Kurczewskiej. Chciałby poniżej pokazać kilka rzeczy związane z ciągłą zmianą Polaków po 1989 roku.

Pierwsza rzecz jest związana z procesem demokratyzacji gustu. Mirosław Duchowski oraz Elżbieta A Sekuła zwracają uwagę na to, że „pojawia się coś, co roboczo określamy mianem gustu usieciowionego – a zatem takiego, który konstruowany jest w świadomej, wzajemnej relacji z innymi ludźmi, ważnymi dla jednostki” ŹródłoPoprzez to zjawisko gust osobisty staje się przedmiotem, który podlega wspólnemu tworzeniu. Gust jest kształtowany indywidualnie, ale także czerpie z dorobku zbiorowego oraz mamy do czynienia do wtórnego ustalania wspólnych wartości estetycznych.

Możemy również obserwować przy tym procesie przesunięcie akcentu z kultury na rozrywkę. Co znacząco wpływa na zmianę upodobania estetycznych

W związku z tym zmieniają się części składowe terminu gustu estetycznego. Obecnie niedaleko siebie znajdziemy tradycyjne formy odbioru kultury, a zarazem sposób spędzania wolnego czasu. Czas wolnego jest ważnym elementem w uczestnictwie w kulturze. Jak zwracają uwagę Mirosław Duchowski oraz Elżbieta A Sekuła na to, że „Estetyka ‘galeryjna’ stanowi odpowiedź na anestetyczną przestrzeń publiczną polskich miast” Źródło 

W dalszej części opracowania możemy przeczytać, że gust estetyczny jest zależny od odpowiedniej edukacji w najmłodszych latach. Osoby obserwujące mogą zauważyć wielość kanonów estetycznych w Polskim społeczeństwie. Więc gusty i kanony są rozproszone i rozmyte. Dlatego też odbiorca nie zawsze odbiera to co lubi (dobrym przykładem może być wpis Jestem lepszy, bo czytam) tylko co ma sprawić przyjemność, relaks, odpoczynek, a nie konieczne to, co jest pasją czy czymś ulubionym.

Gust we współczesnym społeczeństwie nie jest łatwym do określenia. Wielość różnych kanonów umożliwia odbiorcom kultury wybierać to co z jednej strony umożliwia ich rozwój a z drugiej strony umożliwia korzystania z szerokiego pojęcia, którym jest rozrywka. Więc nie można określić, jaki odbiorca jest tym lepszym, a jaki jest gorszy, ponieważ każdy z nich ma własny unikatowy gust estetyczny oparty na wspólnych wartościach.

Dodaj komentarz